We leven voor impact en dagen onszelf continu uit om het beter te doen. Niet alleen door te innoveren in technologie, maar juist ook op CSR-vlak. Zo bouwen we een community waar alle stakeholders kunnen bijdragen en creëren we een werkomgeving waar alle AVenturers® zich prettig voelen om hun passies en talenten te ontwikkelen en in te zetten.

Aanjager van positieve verandering 

Ron Haans, First Impression’s CEO en founder, legt uit dat de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen altijd onbewust deel hebben uitgemaakt van ons DNA. Deze focus op duurzaamheid werd in 2021 versterkt toen onze partner, Rituals, streefde naar B Corp-certificering. Zij daagden ons, als leverancier, uit om onze toeleveringsketen en duurzaamheidsinspanningen te verbeteren. Gemotiveerd door deze uitdaging besloten we officieel de B Corp-certificering na te streven om onze langdurige waarden te erkennen.

Met het initiëren van jaarlijkse impactbeoordelingen in 2021 hebben we kansen geïdentificeerd om de status quo uit te dagen. Met de ambitie om de eerste B Corp-gecertificeerde AV-integrator te worden in 2024, begrijpen we dat het behalen van deze certificering een focus vereist op de vijf pilaren van B Corp: bestuur, werknemers, gemeenschap, milieu en klanten. We zijn toegewijd om aan deze normen te voldoen en wereldwijd een positieve impact te maken.

Verankering in bedrijfsstatuten 

De overgang naar een B Corp-gecertificeerd bedrijf houdt meer in dan alleen externe beloftes; het vraagt ook een interne verandering. Het is belangrijk dat alle betrokkenen zich inzetten en samenwerken aan initiatieven die de basis vormen voor groei en verbetering.

Floris Bouckaert, onze duurzaamheidscoördinator, wijst op de uitdagingen bij het opstellen van uniforme KPI’s en het integreren van duurzaamheidsprocessen binnen alle afdelingen. Hij geeft aan dat hoewel elke afdeling eigen KPI’s heeft, deze niet altijd consistent zijn. We zijn dan ook actief bezig met het beter op elkaar afstemmen van deze processen. Toegewijd aan het verbeteren van een integratie zoals deze, coördineert Floris teams naar gemeenschappelijke doelen. In lijn met de B Corp-richtlijnen, stellen we nu een Theory of Change op. Dit kader zal de noodzakelijke maatregelen en monitoringsmethoden specificeren die we in alle teams moeten adopteren. Daarnaast voegt Floris voegt dat we op het gebied van werknemers al ruimschoots voldoen aan de B Corp-normen en hoog scoren, al hadden we dit nog niet officieel vastgelegd.

Duurzaam leiderschap 

Met onze gedurfde aanpak en slimme methodologie, inclusief ons Network Operations Center (NOC) en Smart Deployment, positioneren we onszelf als pioniers in de AV-industrie. We zijn voortdurend bezig onze grote leveranciers uit te dagen om duurzamer te werken en kiezen bewust voor samenwerkingen met merken die onze waarden delen. Dit alles zorgt ervoor dat elke beslissing die we nemen zorgvuldig wordt overwogen om perfect aan te sluiten bij onze toewijding aan duurzaamheid. Dit gaat verder dan het behalen van een certificaat; het herdefinieert onze manier van zakendoen met een duidelijke focus op duurzaamheid en maatschappelijke impact.

Aan het einde van 2023 hebben we onze initiële score voor de B Impact Assessment (BIA), een online vragenlijst die elke reactie beoordeelt op basis van de impact op Mensen, Planeet en Winst, ingediend. Terwijl we op onze certificering wachten, gebruiken we het al als een katalysator om anderen te inspireren.

Duurzaamheid is meer dan een agendapunt, het is de basis van je bedrijfsvoering. Start klein en zie elke stap als vooruitgang naar een betere wereld.

Ron Haans – CEO en founder First Impression